Viktor-Art Tech | Pracownia rzeźbiarska Viktor-Art | Sklep z rzeźbami Wersja polska Wersja angielska

Skanowanie laserowe 3D

Technologia skanowania laserowego 3D polega na uzyskaniu informacji o kształcie, geometrii obiektu przy użyciu bezinwazyjnej wiązki lasera i bezdotykowemu pomiarowi odległości do obiektu w oparciu o posuw CNC.


Usługi skanowania 3D wykonujemy przy użyciu użyciu dwóch technologii: laserowej i strukturalnej.

Technologia skanowania laserowego 3D polega na uzyskaniu informacji o kształcie, geometrii obiektu przy użyciu wiązki lasera i bezdotykowemu pomiarowi odległości do obiektu w oparciu o posuw CNC.
Tak utworzona chmura punktów ze skanowanego obiektu pozwala na utworzenie jego wirtualnej, cyfrowej kopii. Jest to zbiór punktów odzwierciedlających powierzchnię skanowanego przedmiotu. Są one opisane za pomocą trzech współrzędnych X, Y, Z. Następnie punkty te są łączone (w procesie triangulacji) w siatkę trójkątów. Dzięki niej kształt przedmiotu odzwierciedlony jest za pomocą zbioru trójkątów (niekiedy miliony trójkątów dla bardziej skomplikowanych kształtów).

Viktor-Art świadczy usługi w zakresie:

Mierzone odległości są bardzo dokładne, a sam skaner może być wykorzystywany zarówno do szczegółów numizmatycznych, jak i figur do jednego metra wysokości. Ograniczeniem tego typu skanowania jest brak mobilności. Wszystkie przedmioty poddane skanowaniu laserowemu 3D muszą być dostarczone do siedziby naszej firmy. Może być to niestety trudne, a nawet awykonalne dla obiektów zabytkowych, muzealnych, czy na stałe zakotwiczonych z gruntem.

Aby sprostać państwa oczekiwaniom dla w/w obiektów Viktor-Art Tech poszerzył swoją ofertę o skanowanie strukturalne światłem białym.

Skanowanie 3D - lew Skanowanie 3D - twarz Skanowanie 3D - twarz Skanowanie 3D - twarz